Ogłaszamy Zapytanie Ofertowe

Niniejszym ogłaszamy zapytanie ofertowe w związku z zamiarem realizacji Projektu Platformy Transportu Miejskiego, na który to Projekt chcemy pozyskać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu SME Programu Horyzont 2020.
Zapytanie Ofertowe dotyczy wykonania prac rozwojowych, przygotowania prototypów a także przeprowadzenia pilotażu aplikacji w środowisku zbliżonym do produkcyjnego na potrzeby realizacji wymienionego Projektu.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do 7.10.2016 do godziny 16:00.
Szczegóły w załączonych dokumentach.

Zapytanie Ofertowe - EMBIQ.odt Zapytanie Ofertowe - EMBIQ.pdf