Zapytania ofertowe: zakup materiałów

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniach, których celem jest wyłonienie dostawców materiałów na potrzeby realizacji projektu pn. Platforma sensoryczna do zastosowań w Internecie Rzeczy.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (działanie 1.2.).

Zachęcamy do zapoznania się z zapytaniami ofertowymi i składania ofert. Zapytania są dostępne do pobrania poniżej:

Wzory do pobrania:

Do obu zapytań obowiązuje jednakowy wzór formularza oferty oraz oświadczenia o braku powiązań. Należy złożyć oddzielnie formularz i oświadczenie dla każdego z zapytań, można również złożyć ofertę na realizację tylko jednej z dostaw.