Fallback image

Custom software development & dedicated IT experts for your business

Our mission is to produce custom software based on the newest technologies and expert knowledge. An integrated and cooperating community is our key to success.

Yellow ovalOrange ovalBlue oval
13

Years of experience

300+

EXECUTED PROJECTS

50+

EXPERTS

100+

SATISFIED CUSTOMERS

Awards

Top 100 companies with fastest growth image
Top 100 companies with fastest growth
Top Developers in austria image
Top Developers in austria
Top IoT companies 2021 image
Top IoT companies 2021
most reviewed Iot companies in poland image
most reviewed Iot companies in poland

Events

Future

Past

Finance capital platform

The platform designed to manage all savings and allowing to trade them for tokens on only one platform, which works in favor of the cryptocurrency world and the real estate market.

See full case study
Fcq animationFcq laptop image

Footfall analytics in transportation

The created platform uses tools such as DSDi Mobile, DSDi Manager and DSDi User to assist installation professionals and help them stay in control over service works.

See full case study
Footfall background imageFootfall beacons imageFootfall smartphone image

Clients about us

EMBIQ Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

Program Operacyjny: Inteligentny Rozwój. Działanie: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Cele projektu:

Wzrost eksportu firmy EMBIQ poprzez realizację programu Go to Brand

Planowane efekty:

W ramach realizacji projektu EMBIQ będzie miała na celu pozyskanie nowych kontrahentów i zdobycie co najmniej 32 nowych kontraktów. Firma wykorzysta osiągnięte rezultaty w celu dalszej ekspansji zagr. Dzięki wzrostowi przychodów z eksportu, firma będzie miała możliwość ekspansji na nowe rynki oraz zatrudnienia dodatkowej kadry do obsługi eksportu. Dzięki większej rozpoznawalności na rynkach zagranicznych EMBIQ ma większą szansę na pozyskanie nowych kontrahentów na rynkach zagranicznych.

Wartość projektu:

340 400,00 PLN

Wartość dofinansowania:

255 300,00 PLN

Program Operacyjny: Inteligentny Rozwój. Działanie: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Contact Us

Wolska 11a, 20-411 Lublin, Poland

+48 81 561 85 01

Liebenauer Hauptstraße 82c, 8041 Graz, Austria