Linkedin gif
Cookie icon
Fallback image

Custom software development & dedicated IT experts for your business

Our mission is to produce custom software based on the newest technologies and expert knowledge. An integrated and cooperating community is our key to success.

Yellow ovalOrange ovalBlue oval
15

Years of experience

300+

EXECUTED PROJECTS

50+

EXPERTS

100+

SATISFIED CUSTOMERS

Awards

Top 100 companies with fastest growth image
Top 100 companies with fastest growth
Top Developers in austria image
Top Developers in austria
Top IoT companies 2023 image
Top IoT companies 2023
most reviewed Iot companies in poland image
most reviewed Iot companies in poland

Events

Future

Past

Finance capital platform

The platform designed to manage all savings and allowing to trade them for tokens on only one platform, which works in favor of the cryptocurrency world and the real estate market.

See full case study
Fcq animationFcq laptop image

Footfall analytics in transportation

The created platform uses tools such as DSDi Mobile, DSDi Manager and DSDi User to assist installation professionals and help them stay in control over service works.

See full case study
Footfall background imageFootfall beacons imageFootfall smartphone image

Clients about us

Quote a project! Get advice.
Let’s inve

Let’s investigate your project concept and its current status together.

Expect an

Expect an initial project scope proposal, time and cost estimation from us.

The consul

The consultancy will be protected by the NDA.

Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027; Priorytet II Transformacja gospodarcza i cyfrowa Regionu. Działanie 2.7 Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych

Cele projektu:

Firma EMBIQ Sp. z o.o. zakwalifikowała się do w wzięcia udziału w misji gospodarczej połączonej z uczestnictwem w Targach Hannover Messe 2024 (Niemcy) w dniach 22-26.04.2024 roku. Wyjazd realizowany jest w ramach projektu „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego III”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytetu II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu, Działania 2.7 Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych, mając w szczególności na uwadze odpowiednie przepisy unijne i krajowe tj. zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. (w szczególności z załącznikiem IX - Komunikacja i Widoczność) oraz zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji oraz instrukcjami i wskazówkami przekazanymi przez Województwo Lubelskie.

Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027; Priorytet II Transformacja gospodarcza i cyfrowa Regionu.
Działanie 2.7 Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych