NLAB – NEVADA – LUBELSKIE ACCELERATION BRIDGE

In October, we took part in the NLab: Nevada-Lubelskie Acceleration Bridge competition. We are hurrying to report that we won! We're qualified to the top 10 and we will soon fly to Nevada! 

Competition was organized as part of the entrepreneurial acceleration program "NLAB - Nevada - Lubelskie Acceleration Bridge" under the Economic Marketing project of the Lublin Voivodship II implemented from the funds of the Regional Operational Program of the Lublin Voivodship for 2014-2020, Priority Axis 3, Competitiveness of Enterprises, Action 3.6. Economic Marketing

------------------------------------------------- 

W październiku braliśmy udział w konkursie NLab: Nevada-Lubelskie Acceleration Bridge. Śpieszymy donieść, że wygraliśmy! Jesteśmy zakwalifikowani do pierwszej dziesiątki i wkrótce polecimy do Nevady!

 

Konkurs został zorganizowany w ramach programu akceleracji przedsiębiorców „NLAB – Nevada – Lubelskie Acceleration Bridge” w ramach projektu Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 3, Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działanie 3.6. Marketing Gospodarczy

#thebeautyofinnovation #embiqinnevada #embiqinusa

Read more on: https://kurierlubelski.pl/american-dream-lubelskie-firmy-ruszaja-na-podboj-amerykanskiej-nevady-zobacz-zdjecia/ar/c3-14544219?fbclid=IwAR0RCKTrzpJTBxEWa093q9aAvaYP1JrPrQob4MkZCSjMNDhcMvSFXsboyRE